Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2528, 1673 - 1674


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1673

(1)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1673

(9)

C Skattemanntall

1673

(101)

D Odelsskatt

1673

(132)

Utgiftsvedlegg

5-9

1673

(148)

Antegnelser

1673

(155)

Skatterestanser

1673

(162)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1674

(188)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1674

(193)

C Skattemanntall

1674

(228)

D Odelsskatt

1674

(267)

Utgiftsvedlegg

1-5

1674

(283)

Restanser

1674

(295)