Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2525, 1669 - 1671


Regnskap

Ekstraktregnskap

1669

(1)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1669

(7)

B Odelsskatt

1669

(50)

Utgiftsvedlegg

2

1669

(75)

Regnskap

1670

(78)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1670

(83)

B Odelsskatt

1670

(117)

Utgiftsvedlegg

2

1670

(141)

Regnskap

1671

(145)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1671

(153)

Utgiftsvedlegg

Postbønder

1671

(244)

Inntektsvedlegg

B Skattemanntall

1671

(247)

C Odelsskatt

1671

(280)

Utgiftsvedlegg

1

1671

(304)