Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2524, 1665 - 1668


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1665

(1)

Utgiftsvedlegg

1-10

1665

(5)

Inntektsvedlegg

B Leilendingskatt

1665

(18)

C Rytterskatt

1665

(48)

D Odelsskatt

1665

(78)

E Skyssferdskatt

1665

(110)

F Drenger

1665

(141)

G Husmenn, strandsittere, jekter

1665

(147)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1666

(152)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1666

(159)

B Odelsskatt

1666

(189)

C Husmenn, strandsittere, drenger

1666

(221)

Utgiftsvedlegg

1666

(226)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1667

(265)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1667

(271)

B Odelsskatt

1667

(302)

Utgiftsvedlegg

1, 3-5

1667

(334)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1668

(340)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1668

(346)

B Odelsskatt

1668

(381)

Utgiftsvedlegg

4-7

1668

(413)