Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2523, 1663 - 1664


Regnskap

1663

(1)

B Ekstrakt av skatter

1663

(16)

Inntektsvedlegg

C Gårdemanntall

1663

(21)

D Rytterskatt

1663

(51)

E Odelsjordebok

1663

(81)

F Skyssferdskatt

1663

(116)

G Husmenn, strandsittere, jekter

1663

(147)

H Drenger

1663

(154)

Leidangsbok

1663

(159)

Utgiftsvedlegg

1-7

1663

(192)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1664

(202)

Inntektsvedlegg

B Leilendingskatt

1664

(206)

C Rytterskatt

1664

(239)

D Odelsskatt

1664

(269)

E Skyssferdskatt

1664

(301)

F Husmenn, strandsittere, jekter

1664

(332)

G Drenger

1664

(339)

Jordebok

1664

(344)

Prinsessestyr

1664

(375)

Utgiftsvedlegg

1664

(406)

Antegnelser

1664

(411)