Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2522, 1662


Regnskap

A Regnskap

1662

(1)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1662

(18)

Korntiende

1662

(48)

Regnskap

Skatteekstrakt

1662

(64)

Inntektsvedlegg

A Gårdemanntall

1662

(69)

Gårdemanntall

1662

(186)

B Odelsjordebok

1662

(297)

C Husmenn, strandsittere, jekter

1662

(325)

D Sager

1662

(332)

Vedlegg

1-2, u.nr.

1662

(336)