Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2442, 1689 - 1690


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(1)

Likvidasjon og regnskap (3 eks.)

1689

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1689

(23)

B Dom vedk. ulovlig hugst, Froland

1689

(32)

C Sikt og sakefall

1689

(46)

D Legdsrulle

1689

(58)

E Sagmesterskatt

1689

(76)

F Drengeskatt

1689

(79)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(81)

H Kopp- og ildstedsskatt

1689

(89)

I Geistlig landehjelp

1689

(92)

K Ang. endring i matrikkelen

1689

(94)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7a

1689

(95)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(134)

Likvidasjon og regnskap (3 eks.)

1690

(135)

Inntektsvedlegg

L Jordebok

1690

(153)

M Ang. endring i matrikkelen

1690

(163)

O Sikt og sakefall

1690

(165)

P Sagmesterskatt

1690

(174)

Q Drengeskatt

1690

(176)

R Geistlig landehjelp

1690

(178)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(180)

T Kopp- og ildstedsskatt

1690

(189)

Utgiftsvedlegg

Nr. 7b-13

1690

(191)