Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2441, 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Regnskap

1688

(2)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1688

(12)

B Odelsskatt

1688

(45)

Kopp- og ildstedsskatt, vedlegg nr. 1-4

1688

(80)

Sikt og sakefall, vedlegg nr. 5-6

1688

(86)

Antegnelser

1688

(91)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681-1688

(110)

Restanser

1681-1688

(111)