Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2437, 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(1)

Regnskap og likvidasjon

1681

(2)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall

1681

(7)

B Jordebok

1681

(24)

C Odelsskatt

1681

(28)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(53)

E-I Sikt og sakefall

1681

(82)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1681

(98)

Tingsvitner om skatterestanser

1681

(111)