Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2435, 1677 - 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1677

(1)

Regnskap

A

1677

(2)

Inntektsvedlegg

B Tiende

1677

(11)

C Jordebok

1677

(27)

E, F og H Ang. Sikt og sakefall

1677

(31)

I Leilending-, sag- og sagmesterskatt

1677

(36)

K Odelsskatt

1677

(51)

L Proviantskatt

1677

(68)

M Rytterskatt

1677

(82)

N Høyskatt

1677

(96)

O Kornskatt

1677

(110)

P Familielandehjelp

1677

(124)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-24

1677

(126)

Nr. 1-12 Tingsvitner om skatterestanser

1677

(159)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678

(231)

Regnskap

A

1678

(232)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1678

(240)

C Leilendings-, sag- og sagmesterskatt

1678

(244)

D Odelsskatt

1678

(259)

E Proviantskatt

1678

(276)

F Rytterskatt

1678

(290)

G Høyskatt

1678

(305)

H Kornskatt

1678

(319)

I Familielandehjelp

1678

(333)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-9

1678

(335)

Nr. 1-12 Tingsvitner om skatterestanser

1678

(348)

Skatterestanser etter fogden Søffren Hansen

1678

(434)