Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2433, 1671 - 1674


Innholdsfortegnelse mappe 1

1671

(1)

Regnskap

A

1671

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1671

(9)

C Gårdsskatt, håndverkerskatt m.m.

1671

(13)

D Odelsskatt

1671

(29)

Korntiende

1671

(43)

Prinsessestyr

1671

(59)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1671

(76)

Antegnelser

1669-1671

(80)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1672

(89)

Regnskap

A

1672

(90)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1672

(97)

C Gårdsskatt, håndverkerskatt m.m.

1672

(101)

D Odelsskatt

1672

(117)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1672

(132)

Nr. 7-18 Tingsvitner

1672

(140)

Antegnelser

1672

(165)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1673

(170)

Regnskap

A

1673

(171)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1673

(177)

C Gårdsskatt, håndverkerskatt m.m.

1673

(181)

D Odelsskatt

1673

(196)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12 Tingsvitner om skatterestanser

1673

(212)

1673

(219)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1674

(248)

Regnskap

A

1674

(249)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1674

(257)

C Ang. bortforpaktning av korntienden

1674

(261)

D Gårdsskatt, håndverkerskatt m.m.

1674

(263)

E Odelsskatt

1674

(278)

F Kobberskatt

1674

(294)

G Proviantskatt

1674

(306)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4 (mgl. 4)

1674

(320)

Nr. 1-12 Tingsvitner om skkatterestanser

1674

(325)