Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2431, 1664 - 1668


Innholdsfortegnelse mappe 1

1664

(1)

Regnskap

1664

(3)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1664

(11)

Ekstraktregnskap over skattene

1664

(41)

6-daler-, rytter-, husmanns- og håndverkerskatt

1664

(43)

Odelsskatt

1664

(61)

Skyssferdskatt

1664

(76)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1665-1668

(92)

Ekstraktregnskap

A

1665-1668

(94)

Regnskap

E

1665-1667

(100)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1665

(114)

C Jordebok

1666

(143)

D Jordebok

1667

(172)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6, 6

1665-1667

(202)

Regnskap

F

1668

(222)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1665-1668

(230)

Regnskap over skattene

G

1665-1668

(232)

Inntektsvedlegg

I Odelsskatt

1665

(237)

K 6-dalers-, rytter- og skyssferdskatt m.fl.

1666

(251)

L Odelsskatt

1666

(267)

M 6-dalers-, rytter- og skyssferdskatt m.fl.

1667

(281)

N Odelsskatt

1667

(298)

O Leilending-, rytter- og skyssferdskatt m.fl.

1668

(312)

P Odelsskatt

1668

(329)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1665-1668

(345)

Antegnelser

1665-1668

(358)