Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2310, 1690 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690-1692

(1)

Vedlegg til regnskapet

1690-1692

(2)

Likvidasjon og regnskap

1690-1692

(3)

1690

(4)

1691

(11)

1692

(16)

1690

(19)

1691

(26)

1690

(32)

1691

(35)

1692

(41)

Vedlegg til regnskapet

1690-1692

(47)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1690

(103)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, krongods

1690

(104)

B Taksering av sag

1690

(112)

C Laksetiende

1690

(114)

D Bykselavgifter

1690

(116)

E Sikt og sakefall

1690

(118)

F Odelsskatt

1690

(145)

G Kompanirulle

1690

(206)

H Kvernskatt

1690

(230)

I Sagskatt

1690

(232)

K Husmannsskatt

1690

(235)

L Drengeskatt

1690

(239)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(241)

N Kopulasjonspenger

1690

(261)

O Kopp- og ildstedsskatt

1690

(263)

P Geistlig landehjelp

1690

(284)