Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2308, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

B

1684

(2)

Inntektsvedlegg

A Laksetiende

1684

(4)

B Tredjeårstake

1684

(12)

C Sikt og sakefall

1684

(14)

D Odelsskatt

1684

(22)

E Kvernskatt

1684

(60)

F Sagmesterskatt

1684

(62)

G Skifteforretning Christen Lauridsen

1684

(67)

H Drengeskatt

1684

(80)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(82)

K Kopulasjonspenger

1684

(133)

L Jordebok, kron-, kirke- og prestegods

1684

(135)

M Kopp- og kvegskatt

1684

(143)

N Landehjelp

1684

(181)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1685

(184)

Inntektsvedlegg

A Suplikk fra Jean R. Rüsenberg

1685

(185)

C Jordebok, kron-, kirke- og prestegods

1685

(192)

D Laksetiende

1685

(200)

E Førstebyksel og tredjeårstake

1685

(202)

F Sikt og sakefall

1685

(203)

G Ang. sager

1685

(211)

H Odelsskatt

1685

(241)

I Kvernskatt

1685

(281)

K Sagmesterskatt

1685

(283)

M Drengeskatt

1685

(287)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(291)

P Presteskatt

1685

(327)

O Kopulasjonspenger

1685

(329)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1686

(330)

Inntektsvedlegg

Q Jordebok (kron-, kirke- og prestegods)

1686

(331)

R Laksetiende

1686

(339)

S Førstebyksel og tredjeårstake

1686

(341)

T Sikt og sakefall

1686

(343)

U Odelsskatt

1686

(351)

V Kvernskatt

1686

(393)

W Sagmesterskatt

1686

(395)

Y Drengeskatt

1686

(399)

Æ Kopp- og kvegskatt

1685-1686

(401)

OE Landehjelp

1686

(438)

Ø Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(441)

Kopulasjonspenger

1686

(474)