Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2307, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684-1689

(1)

Regnskap

1684-1689

(2)

1684

(3)

Likvidasjon

1684

(17)

Regnskap

1685

(21)

1686

(28)

1687

(34)

1688

(45)

1689

(52)

Vedlegg til regnskapet

1685-1689

(61)

Nr. 1-17

1685

(62)

Nr. 18-31

1686

(89)

Nr. 32-41

1687-1688

(110)

1685-1688

(131)

Antegnelser

Vedlegg

1688-1689

(140)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1684-1689

(160)

Antegnelser

1684-1689

(161)