Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2306, 1680 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680-1683

(1)

Regnskap, ekstrakt

1680-1683

(2)

1680

(3)

1681

(7)

1682

(9)

1683

(12)

Vedlegg til ekstraktregnskapet

Nr. 1-16

1680-1683

(16)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1664-1683

(51)

Antegnelser

1664-1683

(52)

Vedlegg nr. 1-12

1670-1673

(173)

Vedlegg nr. 1-17

1674-1680

(219)

Vedlegg nr. 1-29

1664-1683

(267)