Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2303, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Regnskap

A

1679

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1679

(16)

C Skattemanntall

1679

(47)

D Odelsskatt

1679

(73)

E Proviantskatt

1679

(97)

F Familielandehjelp

1679

(113)

G Korn- og høyskatt

1679

(117)

H Krigsstyr

1679

(132)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1679

(137)