Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2301, 1675 - 1676


Innholdsfortegnelse mappe 1

1675

(1)

Regnskap

A

1675

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1675

(24)

C Tiendemanntall

1675

(60)

D Korntienden

1675

(78)

E Skattemanntall

1675

(92)

F Odelsskatt

1675

(117)

G Proviantskatt

1675

(137)

H Familielandehjelp

1675

(155)

Utgiftsvedlegg

H Restanseliste

1675

(161)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1676

(172)

Regnskap

A

1676

(173)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1676

(195)

C Tiendemanntall

1676

(231)

D Korntienden

1676

(249)

E Høyskatten

1676

(264)

F Skattemanntall

1676

(279)

G Odelsskatt

1676

(301)

I Proviantskatt

1676

(322)

K Familielandehjelp

1676

(338)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1676

(345)