Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2299, 1670 - 1671


Innholdsfortegnelse mappe 1

1670

(1)

Regnskap

A

1670

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1670

(17)

C Skattemanntall

1670

(54)

D Odelsskatt

1670

(118)

Prinsessestyr

1670

(140)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671

(160)

Regnskap

A

1671

(161)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1671

(170)

C Skattemanntall

1671

(206)

D Odelsskatt

1671

(234)

Prinsessestyr

1671

(259)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1671

(277)