Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2297, 1667 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1667-1669

(1)

Regnskap

O

1667

(2)

Inntektsvedlegg

P Jordebok

1667

(15)

Q Skattemanntall

1667

(37)

R Odelsskatt

1667

(86)

Tiende

1667

(105)

Regnskap

S

1668

(123)

Inntektsvedlegg

T Jordebok

1668

(131)

U Skattemanntall

1668

(196)

V Odelsskatt

1668

(277)

Regnskap

W

1669

(297)

Inntektsvedlegg

X Jordebok

1669

(303)

Y Skattemanntall

1669

(342)

Z Odelsskatt

1669

(421)