Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2296, 1664 - 1666


Innholdsfortegnelse mappe 1

1664-1666

(1)

Regnskap

A

1664

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over Kongens visse inntekter

1664

(15)

Regnskap

C

1665

(36)

Inntektsvedlegg

D Jordebok

1665

(45)

Regnskap

E

1666

(67)

Inntektsvedlegg

F Jordebok

1666

(78)

H Skattemanntall

1664

(100)

I Odelsskatt

1664

(132)

K Skattemanntall

1665

(153)

L Odelsskatt

1665

(186)

M Skattemanntall

1666

(207)

N Odelsskatt

1666

(233)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1664

(253)

Inntektsvedlegg

Tiendemanntall

1664

(254)

Prinsessestyr

1664

(272)

Arbeids- og brendevedspenger

1664

(289)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1 og Litr. A

1664

(305)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1665-1666

(326)

Inntektsvedlegg

Tiendemanntall

1665

(327)

Prinsessestyr

1665

(344)

Arbeids- og brendevedspenger

1665

(360)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 2-7

1665

(375)

Antegnelser

1664-1665

(385)

Inntektsvedlegg

Tiendemanntall

1666

(391)

Prinsessestyr

1666

(409)

Arbeids- og brendevedspenger

1666

(425)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1-17

1666

(441)