Skannet arkivmateriale

Øvre Telemark fogderi, Ekstraskatt 2293, 1762 - 1770


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap

(4)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallet

(6)

Vedlegg 2: Kvittering

(8)

Summarisk ekstrakt av regnskapet

(10)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(14)

Vedlegg 34-41: Kvitteringer

(22)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(39)

Vedlegg 4: Ni kvitteringer

(47)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(56)

Vedlegg 10: Kvittering

(65)

Ett vedlegg uten nummer

(67)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(69)

Vedlegg 9-10: Kvitteringer

(77)

Annotasjoner

(81)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(87)

Vedlegg 10-12: Kvitteringer

(96)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(102)

Vedlegg 9: Kvittering

(110)

Vedl. 11, med sju bilag: Endringer av ekstraskatte

(113)

Vedl. 12-13 med ett bilag: Forhøyelses ekstrask.

(132)

Fortegnelse over utlånte vedlegg 1762-1769

(138)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(139)

Vedlegg 1-8: Tingsvitner, til dels med manntall

(150)

Vedlegg 9: Restanser

(362)

Vedlegg 12-15: Kvitteringer

(400)

Annotasjoner

(408)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(418)

Vedlegg 1-31: Månedlige lister

(425)

Vedlegg 32: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(506)

Vedlegg 33-37: Kvitteringer

(508)