Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark og Bamble fogderi, Fogderegnskap 2092, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

1694

(22)

Vedlegg, Øvre og Nedre Telemark

1 Korntiende

1694

(23)

2 Sikt og sakefall

1694

(36)

3 Strandsitter- og husmannsskatt

1694

(56)

4 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(59)

5-8 Tingsvitner

1694

(97)

9 Kvittering

1694

(105)

Nr. 10 Kirke-, prestebols- og hospitalsgods

1694

(107)

Nr. 11 Tingsvitne

1694

(139)

Nr. 12 Mangler

1694

(141)

Nr. 13 Tingsvitne

1694

(142)

Nr. 14 Tingsvitne

1694

(145)

Nr. 15

1694

(147)

Nr. 16 Ekstraordinære utgifter

1694

(150)

Vedlegg, Bamble

Nr. 17 Kvittering

1694

(169)

Nr. 18 Jordebok, krongods

1694

(171)

Nr. 19 Korntiende

1694

(174)

Nr. 20 Sikt og sakefall

1694

(185)

Nr. 21 Sikt og sakefall

1694

(187)

Nr. 22B Kirkenes landskyld

1694

(189)

Nr. 23 Prestebolenes landskyld

1694

(195)

Nr. 24 Sagskatt

1694

(200)

Nr. 25 Strandsitter- og husmannsskatt

1694

(205)

Nr. 26 Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(210)

Nr. 27 Militiens jordebok

1694

(230)

Nr. 28

1694

(234)

Nr. 29

1694

(237)

Nr. 29B Leilendingsskatt

1694

(239)

Nr. 30 Leding mm

1694

(242)

Nr. 31 Kirke-, prestebols- og hospitalsgods

1694

(247)

Nr. 32

1694

(258)

Nr. 33

1694

(268)

Nr. 34

1694

(270)

Nr. 35

1694

(272)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693-1694

(274)

Antegnelser

Bamble kun 1694

1693-1694

(275)