Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2091, 1690 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690-1692

(2)

Utgiftsvedlegg

1690-1692

(3)

Nr. 1 Ekstraktregnskap

1690

(4)

Nr. 2-5

1690

(11)

Nr. 6 Kirkenes, prestebolenes og Hospitalasgods mm

1690

(31)

Nr. 7-10

1690

(66)

Nr. 12-18, 20-25

1691

(83)

Nr. 26 Kirkens, prestebolenes og Hospitalsgods

1691

(116)

Nr. 27, 29-30

1691

(154)

Nr. 31-34

1692

(166)

Nr. 35 Kirkens, prestebolenes og Hospitalsgods

1692

(178)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(237)

Regnskap og likvidasjon

1693

(240)

Vedlegg

Nr. 1 Korntiende

1693

(251)

Nr. 2 Sikt og sakefall

1693

(262)

Nr. 3 Tingsvitne

1693

(271)

Nr. 4 Beregning av matrikkelsum

1693

(274)

Nr. 5 Odelsskatt

1693

(277)

Nr. 6 Strandsitter- og husmannsskatt

1693

(279)

Nr. 7 Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(282)

Nr. 8-13 Tingsvitner

1693

(321)

Nr. 14 Kirkens, prestebolenes og Hospitalsgods

1693

(334)

Nr. 15-16

1693

(369)