Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2090, 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(3)

Inntektsvedlegg

P Sikt og sakefall

1692

(4)

Q Tingsvitner

1692

(17)

R Kontribusjon

1692

(51)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(278)

Vedlegg

S Strandsitter-, kromanns- og husmannsskatt

1692

(279)

T Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(281)

U Kopp- og ildstedsskatt

1692

(314)

Antegnelser

1690-1692

(351)