Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2086, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(2)

Regnskap

1687-1689

(3)

1687

(4)

1688

(11)

1689

(19)

Inntektsvedlegg

A Sikt og sakefall

1687

(29)

B-E Dommer etc.

1687

(47)

F Odelsskatt

1687

(58)

G Korntienden

1687

(112)

H Strandsitterskatt

1687

(124)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(129)

K Kirkenes og hospitalets gods

1687

(165)

L Prestebolenes gods

1687

(177)