Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2084, 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(2)

Inntektsvedlegg

Matrikkel, Øvre Telemark

1686

(3)

Matrikkel, Nedre Telemark

1686

(154)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-10 og 1-18

1686

(229)