Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2083, 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(2)

Regnskap

1686

(3)

Inntektsvedlegg

A Rentekammerordre

1686

(17)

B Jordebok, krongods

1686

(18)

C Domsforklaring

1686

(23)

D Jordebok, Øvre Telemark

1686

(28)

E Jordebok, Nedre Telemark

1686

(50)

F Sikt og sakefall

1686

(66)

G Matrikkel, Øvre Telemark

1686

(79)

H Matrikkel, Nedre Telemark

1686

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(218)

Inntektsvedlegg

I Odelsskatt

1686

(219)

K Soldatkjolepenger, Øvre Telemark

1686

(279)

L Soldatkjolepenger, Nedre Telemark

1686

(295)

M Korntienden

1686

(305)

N Kvernskatt

1686

(317)

O Strandsitterskatt

1686

(319)

P Kopp- og kvegskatt

1686

(322)

Q Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(363)

R Presteskatt

1686

(400)

S Taksering av bo

1686

(404)