Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2082, 1685


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(2)

Regnskap

1685

(3)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1685

(9)

A Jordebok, Nedre Telemark

1685

(32)

B Sikt og sakefall

1685

(48)

C Kvernskatt

1685

(61)

D Strandsitterskatt

1685

(75)

E Korntienden

1685

(78)

F Matrikkel, Øvre Telemark

1685

(91)

G Matrikkel, Nedre Telemark

1685

(188)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1685

(231)

Inntektsvedlegg

H Odelsskatt

1685

(232)

I Landskyld, presteboelsgods

1685

(301)

K Landskyld, kirkegods

1685

(308)

L Soldatkjolepenger, Nedre Telemark

1685

(321)

M Soldatkjolepenger, Øvre Telemark

1685

(331)

N Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(349)

O Presteskatt

1685

(385)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1685

(389)