Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2080, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(2)

Regnskap

P

1683

(3)

Inntektsvedlegg

F Odelsskatt

1683

(29)

G Legdspenger, Nedre Telemark

1683

(106)

H Legdspenger, Øvre Telemark

1683

(117)

I Strandsitterskatt

1683

(139)

K Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(140)

L Kopp- og kvegskatt

1683

(179)

M-N Krigshjelp

1683

(217)

O Matrikkel, kirkegods

1683

(222)