Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2079, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1683

(4)

B Jordebok, Nedre Telemark

1683

(31)

C Sikt og sakefall

1683

(47)

D Matrikkel, Øvre Telemark

1683

(50)

E Matrikkel, Nedre Telemark

1683

(201)