Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2076, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(2)

Inntektsvedlegg

F Proviantskatt, Øvre Telemark

1680

(3)

G Odelsskatt, Øvre Telemark

1680

(81)

H Odelsskatt, Nedre Telemark

1680

(114)

I Legdspenger, Øvre Telemark

1680

(138)

K Legdspenger, Nedre Telemark

1680

(162)

L Prinsessestyr, Øvre Telemark

1680

(175)

M Prinsessestyr, Nedre Telemark

1680

(220)

N Prinsessestyr

1680

(240)

C Forpaktningsbrev, korntiende

1680

(244)

D Sikt og sakefall

1680

(247)