Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2074, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(2)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

ÆÆ Proviantskatt

1679

(3)

ØØ Korn- og høyskatt

1679

(82)

AAA Krigsstyr

1679

(161)

Utgiftsvedlegg, Øvre Telemark

CCC Krigsjordebok

1679

(163)

Nr. 1-8

1679

(165)