Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2071, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(2)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

FF Proviantskatt

1678

(3)

GG Høy- og kornskatt

1678

(83)

HH Krigsstyr

1678

(162)

Utgiftsvedlegg, Øvre Telemark

II Krigsjordebok

1678

(164)

Nr. 1-10

1678

(167)

Utgiftsvedlegg

U. nr.

1678

(188)