Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2069, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(2)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

S Jordebok

1678

(3)

T Leilendingsskatt

1678

(32)

U Odelsskatt

1678

(76)

X Tiende

1678

(101)

Y Rosstjeneste

1678

(123)

Z Proviantskatt

1678

(154)

Æ Høy- og kornskatt

1678

(188)

Ø Krigsstyr

1678

(229)

AA Familielandehjelp

1678

(231)

Familieskatten

1678

(235)

Utgiftsvedlegg, Nedre Telemark

KK Krigsjordebok

1678

(239)

Nr. 1-10, 12

1678

(244)