Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2067, 1677


Innholdsfortegnelse mappe 1

1677

(2)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

I Jordebok

1677

(3)

K Leilendingsskatt

1677

(25)

L Odelsskatt

1677

(128)

M Krigsstyr

1677

(154)

N Rytterskatt

1677

(157)

O Proviantskatt

1677

(193)

P Høy- og kornskatt

1677

(270)

Utgiftsvedlegg, Øvre Telemark

Nr. 1-5

1677

(349)

R Krigsjordebok

1677

(363)