Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2066, 1676


Innholdsfortegnelse mappe 1

1676

(2)

Regnskap, Nedre Telemark

1676

(7)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

B Leilendingsskatt

1676

(13)

C Odelsskatt

1676

(39)

D Høy- og kornskatt

1676

(60)

E Kjøtt- og smørskatt

1676

(88)

F Kobberskatt

1676

(121)

G Rytterholdskatt

1676

(145)

H Jordebok

1676

(165)

I Tiende

1676

(196)

K Familielandehjelp

1676

(217)

Utgiftsvedlegg, Nedre Telemark

Nr. 1-4

1676

(219)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1676

(228)

Restanse

Nedre Telemark

1676

(229)

Antegnelser

1675-1676

(245)