Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2065, 1676


Innholdsfortegnelse mappe 1

1676

(2)

Regnskap, Øvre Telemark

1676

(3)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

B Leilendingsskatt

1676

(8)

C Odelsskatt

1676

(54)

E Proviantskatt

1676

(85)

F Kobberskatt

1676

(150)

G Rytterholdskatt

1676

(196)

H Jordebok

1676

(234)

I Familielandehjelp

1676

(254)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1676

(255)

Restanse

Øvre Telemark

1676

(260)

Øvre og Nedre Telemark

1675-1676

(298)