Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2064, 1675


Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

M Rytterskatt

1675

(1)

N Proviantskatt

1675

(39)

O Kobberskatt

1675

(82)

P Kornskatt

1675

(119)

Q Smørskatt

1675

(160)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-14, 16

1675

(197)

Restanse, Øvre Telemark

1675

(229)

Restanse, Nedre Telemark

1675

(255)