Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2062, 1674


Innholdsfortegnelse mappe 1

1668-1674

(2)

Antegnelser

1668-1674

(3)

Antegnelser, Nedre Telemark

1668-1670

(4)

Antegnelser, Øvre Telemark

1670

(16)

Antegnelser

Prinsessestyr

1668-1671

(22)

Øvre og Nedre Telemark

1671-1674

(26)

Øvre og Nedre Telemark

1673

(41)

Desisjon

Øvre og Nedre Telemark

1668-1674

(45)

Antegnelser

Kopi av forrige fogds inngivne forklaring

1668-1674

(52)

Antegnelser, sikt og sakefall

1671-1673

(61)

Antegnelser

Forklaring på antegnelsespostene med desisjon

1668-1674

(63)

Regnskapsekstrakt

1668-1674

(75)

Diverse vedlegg

1668-1674

(95)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1668-1674

(152)

Antegnelser

Regnskapsekstrakt i tabellform

1668-1674

(153)

Vedlegg nr. 1-24

1668-1674

(155)

37 vedlegg uten nr., til forrige fogds forklaring

1668-1674

(238)

32 vedl. ut. nr., til forkl. på antegnelsespostene

1668-1674

(321)

Konseptantegnelse og uplasserte vedlegg

1668-1674

(406)

Antegnelser

Fogdens memorial med forklaring og vedlegg

1668

(413)