Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2059, 1668 - 1670


Innholdsfortegnelse mappe 1

1668-1669

(2)

Regnskap

1668

(3)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1668

(5)

Regnskap

1669

(12)

Inntektsvedlegg

Prinsessestyr

1668-1669

(14)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4 + u. nr.

1669

(50)

Regnskap, ekstrakt

1668-1669

(63)

Antegnelser

1668-1669

(65)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1670

(85)

Regnskap, ekstrakt

1670

(87)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1670

(89)

B Rytterskatt

1670

(124)

C Skyssferdskatt

1670

(159)

D Odelsskatt

1670

(194)

E Jordebok

1670

(226)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-9

1670

(248)