Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2055, 1664


Innholdsfortegnelse mappe 1

1664

(2)

Regnskap

N

1664

(3)

Inntektsvedlegg

O Leilendingsskatt

1664

(9)

P Odelsskatt

1664

(106)

Q Sikt og sakefall

1664

(163)

R Jordebok

1664

(168)

Leilendingsskatt

1664

(212)

Jordebok

1664

(301)

Matrikkel

1664

(344)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1664

(408)