Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2052, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1692

(2)

Regnskap

1692

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1692

(9)

B Sikt og sakefall

1692

(29)

C Tiende

1692

(46)

D Sagmesterskatt

1692

(58)

E Beregning over kontribusjoner

1692

(63)

F Leilending-, proviantskatt, leding mm

1692

(152)

G Strandsitter-, husmanns- og tjenestedrengskatt

1692

(157)

H Odelsskatt

1692

(163)

I Konsumpsjon, folkeskatt, kopulasjon og presteska

1692

(198)

K Kopp- og ildstedsskatt

1692

(219)

Krongods, kirkegods mm

1692

(240)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-11

1692

(246)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1693

(284)

Regnskap

1693

(285)

Regnskap, desiderte antegnelser

1692-1693

(292)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1693

(296)

B Leilendings- og proviantskatt, landskyld mm

1693

(300)

C Korntiende

1693

(304)

D Sagmesterskatt

1693

(315)

E Strandsitter- og husmannsskatt

1693

(320)

F Odelsskatt

1693

(325)

G Konsumpsjon og folkeskatt, kopulasjon og prestes

1693

(339)

H Krongods, kirkegods mm

1693

(360)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1693

(367)