Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2051, 1688 - 1691


Inntektsvedlegg

X Sikt og sakefall

1690

(1)

Y Tiende

1690

(24)

Leilending- og proviantskatt, leding etc

1690

(34)

Æ Odelsskatt

1690

(40)

Ø Sagmesterskatt

1690

(75)

AA Sagmesterskatt

1688

(80)

BB Sagmesterskatt

1689

(110)

CC Strandsitter-, husmanns- og drengeskatt

1689

(115)

DD Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(120)

EE Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1689

(133)

FF Jordegods, kirkenes og prestebolenes gods

1689

(149)

GG Sikt og sakefall

1691

(156)

HH Korntiende

1691

(169)

HHB Dom

1691

(181)

II-KK Sagmesterskatt

1691

(191)

LL Strandsitter-, husmanns- og drengeskatt

1691

(204)

MM-NN Odelsskatt

1691

(210)

OO Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(248)

PP Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1691

(269)

QQ Jordebok, Kirkenes pg prestebolenes gods

1691

(295)

Leilending- og proviantskatt, leding etc

1691

(302)

Beregning over kontribusjonene

1691

(308)