Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2050, 1688 - 1691


Regnskap

1688-1691

(1)

1688

(2)

1689

(6)

1690

(19)

1691

(31)

Regnskapsekstrakt

1688-1691

(39)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1688

(45)

B Sikt og sakefall

1688

(64)

C Tiende

1688

(71)

D Leilending- og proviantskatt

1688

(80)

E Odelsskatt

1688

(98)

F Strandsitter- og husmannsskatt

1688

(120)

G Soldatlegdspenger

1688

(125)

H Soldatlegdspenger

1688

(131)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(143)

K Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1688

(155)

K Rosstjeneste

1688

(174)

L Jordebok, kirkens og prestebolenes gods

1688

(213)

M Leding og arbeidspenger

1689

(220)

N Dom

1689

(240)

O Sikt og sakefall

1689

(244)

P Tiende

1689

(259)

Q Leilending- og proviantskatt

1689

(271)

R Odelsskatt

1689

(291)

S Strandsitter-, husmanns- og drengeskatt

1689

(325)

T Soldatlegdspenger

1689

(331)

U Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(349)

V Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1689

(364)

W Rosstjeneste

1689

(382)