Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2049, 1685 - 1687


Inntektsvedlegg

Jordebok

1686

(1)

Sikt og sakefall

1686

(20)

Tiende

1686

(25)

Leilendings-, proviant- og sagmesterskatt

1686

(35)

Strandsitter- og husmannsskatt

1686

(61)

Odelsskatt

1686

(64)

Soldatlegdspenger

1686

(83)

Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(95)

Rosstjeneste

1686

(112)

Kopp- og kvegskatt

1686

(151)

Landskyld, kverner og sager

1686

(172)

Utgiftsvedlegg

Utenbys borgere, kopp- og kvegskatt

1686

(175)

Militær jordebok

1686

(207)

Inntektsvedlegg

Jordebok

1687

(210)

Leilendings-, proviant- og sagmesterskatt

1687

(229)

Sikt og sakefall

1687

(254)

Korntiende

1687

(259)

Strandsitter- og husmannsskatt

1687

(269)

Odelsskatt

1687

(272)

Soldatlegdspenger

1687

(294)

Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(306)

Rosstjeneste

1687

(320)

Utgiftsvedlegg

Militær jordebok

1687

(361)