Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2047, 1684


Regnskap

1684

(1)

Inntektsvedlegg

A Tiendemanntall

1684

(5)

B Sikt og sakefall

1684

(14)

C Leilendings- og proviantskatt

1684

(18)

D Odelsskatt

1684

(41)

E Soldatlegdspenger

1684

(61)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(73)

G Rosstjeneste

1684

(98)

H Kopp- og kvegskatt

1684

(139)

I Prestenes unionsskatt

1684

(154)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1684

(156)