Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2046, 1682 - 1683


Regnskap

1682

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1682

(5)

B Sikt og sakefall

1682

(46)

B Leilendingsskatt

1682

(49)

C Proviantskatt

1682

(96)

D Odelsskatt

1682

(120)

E Soldatlegdspenger

1682

(140)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(152)

G Rosstjeneste

1682

(178)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1682

(224)

Regnskap

1683

(233)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(237)

B Sikt og sakefall

1683

(276)

C Leilendings- og proviantskatt

1683

(281)

D Odelsskatt

1683

(306)

E Soldatlegdspenger

1683

(327)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(341)

G Rosstjeneste

1683

(360)

H Kopp- og kvegskatt

1683

(403)

I Krigshjelp

1683

(421)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1683

(424)