Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2042, 1673 - 1675


Regnskap

1673

(1)

Inntektsvedlegg

B Gårds- og skattemanntall

1673

(4)

C Odelsskatt

1673

(51)

D Jordebok

1673

(76)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2, 4

1673

(117)

Regnskap

1674

(123)

Inntektsvedlegg

A Gårds- og skattemanntall

1674

(126)

B Odelsskatt

1674

(173)

C Proviantskatt

1674

(200)

D Jordebok

1674

(235)

Regnskap

1675

(277)

Inntektsvedlegg

A Gårds- og skattemanntall

1675

(281)

B Odelsskatt

1675

(327)

C Jordebok

1675

(351)

F Rytterskatt

1675

(392)

A-B Ang. tienden

1675

(432)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3, 5-7

1675

(442)