Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2041, 1670 - 1672


Regnskap

1670

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1670

(4)

B Odelsskatt

1670

(31)

C Skyssferdsskatt

1670

(56)

D Halv rytterskatt

1670

(68)

E Jordebok

1670

(80)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-7

1670

(121)

Regnskap

1671

(133)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1671

(136)

B Odelsskatt

1671

(168)

C Jordebok

1671

(193)

AA Prinsessestyr

1670-1671

(234)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2, 4-6

1671

(246)

Regnskap

1672

(254)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1672

(257)

B Odelsskatt

1672

(306)

C Jordebok

1672

(332)

Leilendingsskatt

1672

(373)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1672

(404)

Tingsvitner

1672

(414)

Kvitteringer fra Peder Madsen

1672

(427)

Ekstrakt av brev

1672

(435)