Skannet arkivmateriale

Bamble fogderi, Fogderegnskap 2040, 1662 - 1669


Inntektsvedlegg

EE Leilendingsskatt

1668

(1)

FF Rytterskatt

1668

(27)

GG Skyssferdsskatt

1668

(39)

HH Smørskatt

1668

(51)

II Odelsskatt

1668

(63)

KK Jordebok

1668

(89)

LL Leilendingsskatt

1669

(132)

MM Rytterskatt

1669

(160)

NN Skyssferdsskatt

1669

(173)

OO Smørskatt

1669

(184)

PP Odelsskatt

1669

(196)

QQ Jordebok

1669

(222)

Prinsessestyr

1667-1669

(264)

Antegnelser

1662-1669

(276)